AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Novo AUTODOC Ads
Priljubljeni

Splošni pogoji poslovanja strani AUTODOC ADS

Splošna določila, storitve podjetja Autodoc

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin ( „Autodoc“) upravlja in vam pod domeno undefined na podlagi sledečih pogojev uporabe („Pogoji uporabe“) omogoča platformo AUTODOC ADS („Platforma“). Platformo lahko uporabljajo fizične in pravne osebe („Uporabniki“).

  Z registracijo ali uporabo platforme potrjujete, da se strinjate z uporabo pogojev uporabe. Če ne želite biti zavezani k tem pogojem uporabe, platforme ne smete uporabljati.

 • Platforma služi objavljanju ponudb in povpraševanj („oglasi“) in povezovanju ponudnikov in potencialnih kupcev prikazanih izdelkov in storitev. Autodoc sam ni ponudnik oz. izdelovalec objavljenih oglasov.

 • Na platformi je lahko objavljeno blago, kot tudi storitve.

 • Uporabnik lahko kot oglaševalec ustvarja in objavlja oglase, sestavljene iz besedil in slik, ter si tudi kot potencialni kupec ogleduje objavljene oglase drugih uporabnikov.

 • V kolikor je ta možnost na voljo, platforma uporabnikom omogoča tudi komunikacijo preko neposrednih sporočil.

Registracija, uporabniški račun

 • Za uporabo polne funkcionalnosti platforme, zlasti za objavo oglasov, prikazovanje določenih kontaktnih podatkov uporabnikov in izmenjavo neposrednih sporočil z drugimi uporabniki, je potrebna brezplačna registracija uporabnika.

 • Registrirajo se lahko samo polnoletni in pravno sposobni posamezniki (ne pa na primer družine ali pari), korporacije in zasebna podjetja.

  Če oseba registrira podjetje kot uporabnika, ta oseba zagotavlja, da je pooblaščena za zastopanje podjetja.

 • Uporabnik ne sme dovoliti uporabe svojega računa tretji osebi. Uporabnik je dolžen svoje prijavne podatke varovati v tajnosti in jih ščititi pred dostopom tretjih oseb.

 • Uporabniški račun ni niti prenosljiv niti deden.

 • Uporabnikom, ki že imajo račun na strani https://www.autodoc.de/ ali https://club.autodoc.de/, se ni potrebno posebej registrirati na oglasi.autodoc.si. Prijavne podatke za stran https://www.autodoc.de/ ali https://club.autodoc.de/ je mogoče samodejno uporabiti kot prijavne podatke preko enega vpisa na oglasi.autodoc.si.

  Za uporabnike, ki se registrirajo na platformo in nimajo računa na https://www.autodoc.de/ ali https://club.autodoc.de/, bo samodejno ustvarjen račun na https://www.autodoc.de/ in https://club.autodoc.de/ pod istimi prijavnimi podatki enega vpisa.

Uporaba platforme

 • Uporabnik ustvari osebni uporabniški račun. Z registracijo je sklenjena pogodba o uporabi med podjetjem Autodoc in uporabnikom („Pogodba o uporabi“).

  Če uporabnik že ima račun na https://www.autodoc.de/, pogodba o uporabi začne veljati s prvo prijavo na platformo preko enega vpisa. Predmet pogodbe o uporabi je zagotavljanje platforme s strani podjetja Autodoca.

 • Po registraciji Autodoc uporabniku omogoči dostop do platforme preko uporabniškega računa in z uporabo prijavnih podatkov. Uporabnik mora svoje prijavne podatke vedno hraniti v tajnosti in o morebitnem nepooblaščenem dostopu nemudoma obvestiti Autodoc.

 • Registracija pod različnimi uporabniškimi imeni, kot tudi ponovna registracija po izključitvi s platforme, nista dovoljeni.

 • Uporabnik se zavezuje, da se bo izogibal kakršni koli dejavnosti, ki bi lahko ogrozila varnost platforme Autodoc, da ne bo posredoval nobenih informacij ali podatkov, ki bi lahko posegali v platformo za programsko opremo, ter da ne bo prenašal virusov, trojanskih konjev ali katere koli druge zlonamerne programske opreme.

Pravila o objavi oglasov

 • Po tem, ko se je uporabnik uspešno registriral na platformo, lahko brezplačno ustvarja in objavlja lastne oglase.

 • Podatki o oglasih bodo vedno shranjeni v elektronski obliki. V kolikor je ta funkcija na voljo, lahko uporabnik med objavo preveri in spremeni vsebino ter parametre svojega oglasa (funkcija predogleda).

 • Oglasi, ki jih uporabnik objavi na platformo, so vidni vsem uporabnikom platforme.

 • Uporabnik mora vsak oglas uvrstiti v primerno kategorijo AUTODOC ADS in ga opisati točno, vključno z vsemi pomembnimi značilnostmi in lastnostmi (npr. stanje izdelka: nov ali rabljen), v pisni obliki in po možnosti z jasnimi slikami.

 • Uporabnik je zavezan, da pri ustvarjanju oglasa navede, ali ponudbo objavlja fizična oseba ali pri izvajanju gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti.

 • Za uporabnike, ki platformo uporabljajo kot poslovni dobavitelji ali v druge poslovne namene, veljajo posebne zakonske obveznosti.

  Zavezani so k spoštovanju zakonske dolžnosti razkritja in zlasti k zagotavljanju popolnih podatkov o identifikaciji dobavitelja, ki ustrezajo zakonskim zahtevam.

  Podjetje Autodoc ne jamči za pravilnost in popolnost tam povzetih informacij.

 • Avtorske pravice za objavljene oglase ostajajo v lasti zadevnega uporabnika. Vendar pa uporabnik z objavo svojega oglasa na platformi podjetju Autodoc priznava pravico, da ta na svoji spletni strani omogoči, da je oglas na voljo in javno dostopen.

  Autodoc ima pravico do premeščanja oglasov znotraj platforme in do izvajanja tehničnih sprememb.

Prepovedana vsebina in prepovedano vedenje, odgovornost za oglase

 • Za vse informacije, podatke, besedila, slike, fotografije in drugo vsebino ter materiale v oglasu („vsebina“), ki jih pri uporabi platforme ustvari, shrani ali objavi uporabnik, je izključno in v polnosti odgovorna oseba, od katere takšna vsebina izvira.

 • Pri objavi oglasa ali v povezanem kontekstu uporabnik ne sme niti posredno niti neposredno:

  • Kršiti zakonskih določil, teh pogojev uporabe, pravic tretjih oseb, posebej avtorskega prava, prava znamk in konkurenčnega prava, patentov, poslovnih skrivnosti, osebnostnih pravic (npr. pravica do lastne podobe oseb, prikazanih na fotografijah) ali kršiti moralnih načel;

  • Ustvarjati, shranjevati in/ali objavljati slik, fotografij, besedila, podatkov, povezav ali drugih vsebin, ki so po zadevnih zakonskih določbah ali po oceni podjetja Autodoc ustavno ali zakonsko sporne oz. nezakonite, škodljive, ogrožujoče, štete za zlorabo, nadležne, obrekljive, žaljive, vulgarne, obscene, sovraštvo vzbujajoče, rasistične ali sporne na drug način ali takšne, ki bi na kakršen koli način lahko škodile mladoletnikom, posebej pornografske, takšne, ki poveličujejo nasilje oz. katere koli druge, ki ogrožajo mladoletnike;

  • Ustvarjati vsebin, ki vsebujejo neresnične podatke ali ki so kako drugače zavajajoče;

  • Ustvarjati, shranjevati in/ali objavljati vsebin, k deljenju ali objavi katerih le-ta ni pooblaščen;

  • Shranjevati in/ali objavljati material, ki vsebuje programske viruse ali druge informacije, podatke ali programe, ki so zasnovani ali namenjeni za oviranje, uničenje ali omejevanje funkcionalnosti programske ali strojne računalniške opreme ali telekomunikacijskih naprav.

Dolžnosti uporabnika

 • Uporabnik je v okviru registracije na platformo dolžen posredovati resnične, točne, aktualne in popolne informacije v skladu z obrazcem za registracijo. V primeru kakršnih koli sprememb teh podatkov se uporabnik strinja, da bo sam takoj posodobil svoje podatke.

  Uporabnik priznava, da je kot lastnik uporabniškega računa v polnosti odgovoren za vse aktivnosti na svojem uporabniškem računu. V primeru, da je uporabnik za uporabo svojega uporabniškega računa pooblastil drugo osebo, npr. mladoletnika, brez soglasja njegovega starša ali zakonitega skrbnika, priznava, da je v polnosti odgovoren za dejanja tega uporabnika, kontrolo nad dostopom, uporabo platforme s strani uporabnika in posledice vsakršne zlorabe.

 • Uporabnik mora zagotoviti, da pri objavi oglasov ne krši pravic tretjih oseb (npr. kršitev avtorskih pravic, kršitev osebnostnih pravic, kršitev konkurenčnega prava).

 • Uporabnik mora podjetje Autodoc nemudoma obvestiti o vsaki zlorabi uporabniškega računa, kot tudi o kakršni koli drugi kršitvi varnostnih predpisov. Uporabnik je podjetju Autodoc dolžen povrniti povzročeno škodo.

 • Uporabnik se strinja, da se bo vzdržal vsakršnih dejavnosti, ki lahko škodujejo ali negativno vplivajo na funkcionalno sposobnost platforme (npr. preko škodljive programske opreme ali drugih skriptov). To velja posebno za uporabo „robotske“ programske opreme, programske opreme „pajek“ ali programske opreme brskalnika brez omrežne povezave, ki na spletu avtomatsko ustvarja zahteve uporabnikov.

 • Prav tako se mora uporabnik vzdržati spreminjanja, prepisovanja, kopiranja ali razširanja področij spletne strani, posebno z izognitvijo tehničnim varnostnim ukrepom, npr. proti spletnemu prenosu.

Brisanje oglasov

 • Autodoc ima pravico delno ali v celoti izbrisati vse oglase, ki jih je na platformi ustvaril uporabnik, ali zavrniti objavo oglasov uporabnika, če obstajajo konkretni dokazi, da oglas krši pogoje uporabe ali zakonske predpise ali da je uporabnik kako drugače namerno kršil pogodbene obveznosti. Autodoc ima pravico uporabnika opozoriti in/ali mu začasno ali trajno onemogočiti uporabo platforme.

 • Autodoc si pridržuje pravico do neobjave oglasov oz. do njihovega brisanja s platforme, v kolikor obstajajo konkretni dokazi, da oglaševan izdelek ni prosto dostopen ali da je oglaševan nezakonito, ali če obstaja razlog za domnevo, da bo ali da je bil oglas objavljen v namene zlorabe.

 • Autodoc ima pravico delno ali v celoti omejiti ali celo prekiniti svoje storitve (zagotovitev platforme), kot tudi odložiti objavo oglasov, v kolikor je to potrebno za izvajanje tehničnih ukrepov.

Prekinitev članstva, blokiranje uporabniškega računa

 • Pogodba o uporabi je sklenjena za nedoločen čas.

 • Uporabnik lahko pogodbo prekine kadar koli brez upoštevanja odpovednega roka.

 • Autodoc lahko pogodbo prekine z odpovednim rokom dveh tednov. To ne posega v pravico do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka iz utemeljenega razloga.

  Autodoc lahko pogodbo prekine brez odpovednega roka, če:

  - uporabnik pri registraciji navede napačne ali nepopolne podatke,

  - uporabnik ponavljajoče krši pogodbene dolžnosti in se tudi po opozorilih podjetja Autodoc ne vdrži kršitve obveznosti.

 • V kolikor je Autodoc prekinil pogodbo, uporabnik nima pravice do ustvarjanja novega računa, tudi ne pod drugim imenom ali nazivom.

 • Vsaka odpoved mora biti pisna. Odpovedi po e-pošti veljajo za pisno obliko.

 • Autodoc ima pravico v celoti ali delno blokirati uporabo platforme s strani uporabnika brez predhodnega obvestila, če obstaja razlog za domnevo, da je uporabnik kršil te pogoje uporabe ali če je to blokiranje zakonsko potrebno ali nujno za preiskavo morebitne zakonske kršitve.

 • Po prekinitvi pogodbe bodo vsi trenutni oglasi uporabnika odstranjeni s platforme in uporabniški račun bo deaktiviran. Izbris podatkov, ki sledi, ne vključuje podatkov, ki jih je Autodoc zakonsko dolžen ali upravičen shraniti.

Odgovornost podjetja Autodoc

 • Odškodninski zahtevki uporabnika proti podjetju Autodoc bodo zavrnjeni, razen če ni drugače določeno ali dogovorjeno spodaj.

  Ta izključitev odgovornosti velja tudi v korist zakonitih zastopnikov in agentov podjetja Autodoc, če uporabnik uveljavlja zahtevke do njih, razen če so zakoniti zastopniki in agenti tako ravnali namerno ali iz hude malomarnosti.

 • Zgornje omejitve odgovornosti se ne uporabljajo (a) če odgovornost ni omejena z veljavno zakonodajo ali jo je z le-to mogoče izključiti, zlasti pod pogoji nemškega zakona o odgovornosti za proizvode,

  (b) v primerih namere ali hude malomarnosti, (c) v primerih škode zdravju, telesu ali življenju zaradi navadne malomarnosti, (d) v primeru kršitve pomembnih pogodbenih obveznosti, (e) v primerih goljufije (f) v primerih nespoštovanja garancije.

 • Autodoc nima vpliva na zasnovo in vsebino oglasov uporabnikov. Zato se Autodoc izrecno distancira od vseh vsebin oglasov na platformi.

 • Autodoc ne preverja zakonitosti, natančnosti ali popolnosti oglasov.

  Autodoc ne jamči za točnost ali popolnost informacij v oglasih, kot tudi ne jamči za kakovost, varnost ali zakonitost blaga ali storitev, oglaševanih s strani uporabnikov.

 • V kolikor je odgovornost podjetja Autodoc izključena, velja to tudi za podjetja, povezana z njim, kot tudi za osebno odgovornost zaposlenih, delavcev, predstavnikov, delničarjev in agentov podjetja Autodoc.

Oprostitev odgovornosti

Uporabnik izjavlja, da bo podjetje Autodoc, povezana podjetja z njim, kot tudi zaposlene, delavce, predstavnike, delničarje in agente podjetja Autodoc in/ali s podjetjem Autodoc povezana podjetja, odškodoval in ne bo štel za odgovorne v zvezi z zahtevki ali terjatvami kakršne koli vrste, ki so uveljavljani s strani tretjih oseb zaradi ali v povezavi z vsebino, ki jo uporabnik na platformi shrani, objavi in/ali prenese, ali ki so uveljavljani zaradi uporabe platforme ali zaradi uporabniške kršitve teh pogojev uporabe ali pravic tretjih oseb. To vključuje tudi odvetniške in sodne takse.

V primeru zahtevka tretje osebe je uporabnik podjetju Autodocu dolžen takoj, pravilno in v celoti na zahtevo posredovati vse informacije, potrebne za pregled zahtevkov in obrambo proti njim. Pravica do oprostitve odgovornosti ne velja, če uporabnik ni odgovoren za kršitev.

Blagovne znamke in avtorske pravice podjetja Autodoc

Uporabnik priznava, da so vse pravice podjetja Autodoc do označevanja, vključno s pravicami do blagovnih znamk, patentov, z avtorskimi pravicami ali licenčnimi pravicami ali katere koli druge pravice ali primerljivi pravni položaji v zvezi z uporabnikom, izključna last podjetja Autodoc in jih uporabnik ne sme uporabljati ali odstraniti referenc na lastništvo pravic podjetja Autodoc brez predhodnega, izrecnega in pisnega soglasja podjetja Autodoc.

Uporabnik zlasti ne sme uporabljati blagovne znamke Autodoc, kopirati, spreminjati, razstavljati, ustvarjati izpeljanih del iz nje, ali poskušati odkriti izvorno kodo, prodajati, dodeljevati, izdajati podlicenc ali prenašati kakršne koli pravice do programske opreme/izvorne kode ali zahtevati kakršne koli pravice v programski opremi/izvorni kodi. Za pojasnilo: zgoraj navedeno ne velja za lastno vsebino uporabnika.

Varovanje podatkov

Uporaba platforme je prostovoljna. Vendar uporaba platforme oglasi.autodoc.si ni mogoča brez navedbe osebnih podatkov oz. pod navedbo anonimiziranih podatkov.

Autodoc bo spoštoval vse veljavne zadevne predpise o varstvu podatkov. Nadaljnje informacije o naravi in namenu zbiranja, obdelave in uporabe zahtevanih osebnih podatkov najdete v izjavi o varstvu podatkov https://www.autodoc.si/services/pravilnik-o-zasebnosti

Sprememba pogojev uporabe, prenehanje storitev

 • Pogoji uporabe bodo del pogodbenega razmerja med uporabnikom in podjetjem Autodoc v različici, ki je bila na voljo v času registracije.

  Aktualno veljavna različica pogojev uporabe je vselej dostopna na internetni strani podjetja Autodoc pod povezavo oglasi.autodoc.si. Podjetje Autodoc je upravičeno do izvajanja sprememb na platformi, vključno s spreminjanjem in prilagajanjem pogojev uporabe z učinkom v prihodnosti.

  Autodoc bo uporabnika pisno obvestil (e-poštno sporočilo zadostuje) štiri tedne pred uvedbo sprememb.

  Če znotraj tega roka ni vloženega ugovora ali če se uporabnik vnaprej strinja s spremembami, bodisi izrecno ali z aktivno uporabo, bodo veljali spremenjeni pogoji uporabe.

  Če uporabnik nasprotuje spremembam znotraj roka napovedi v pisni obliki (e-poštno sporočilo zadostuje), se bo pogodba o uporabi nadaljevala v skladu z dosedanjimi pogoji uporabe. Pravice do odpovedi pogodbe uporabnika in podjetja Autodoc ostanejo nespremenjene.

 • Autodoc ima tudi pravico, da prekine svoje storitve (zagotavljanje platforme) v skladu z dvotedenskim odpovednim rokom.

Reševanje spletnih sporov: Informacija na podlagi člena 14 Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov št. 2013/524/EU

Za spletno reševanje sporov nudi Evropska komisija platformo, dostopno na povezavi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc načeloma ni pripravljen in ni dolžen sodelovati v postopkih reševanja sporov pred arbitražnim odborom za pritožbe potrošnikov.

Potrošniška arbitraža: informacije v skladu s 36. členom nemškega zakona o alternativnem reševanju sporov v potrošniških zadevah

Podjetje Autodoc ne sodeluje v postopkih reševanja sporov pred arbitražnim odborom za pritožbe potrošnikov. Kljub temu pa smo pravno zavezani, da vas obvestimo o za vas pristojnem arbitražnem odboru za pritožbe potrošnikov:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. (Splošni spravni organ za potrošniške spore centra za poravnave), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon: 07851 / 795 79 40, faks: 07851 / 795 79 41, e-pošta: mail@verbraucher-schlichter.de, spletna stran: www.verbraucher-schlichter.de.

Končne določbe

 • V kolikor so uporabniki podjetniki (v skladu s 14. členom nemškega civilnega zakonika), velja pravo Zvezne republike Nemčije. Raba konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) je izključena.

  Za potrošnike to velja le, v kolikor nobeni obvezni zakonski predpisi (npr. predpisi o varstvu potrošnikov) zakonodaje države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, temu ne nasprotujejo.

 • Izključni kraj sodne pristojnosti za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe o uporabi ali ki so povezani z njo, je Berlin, pod pogojem, da so pogodbene stranke trgovci, ali če nimate splošnega pristojnega sodišča v Nemčiji ali drugi državi članici EU ali če imate po začetku veljavnosti teh pogojev uporabe stalno prebivališče v tujini ali če vaš kraj bivanja ali običajno prebivališče v času vložitve sodnega postopka ni znan/o.

 • Če je oz. postane ena ali več določb pogojev uporabe neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na preostale določbe pogojev uporabe. Neveljavne ali neizvršljive določbe morajo biti, kjer obstajajo, zamenjane s pravnimi predpisi.

Politika odstopa za potrošnike

 • Potrošniki imajo pravico do odstopa v skladu z naslednjimi določbami, pri čemer je potrošnik vsak posameznik, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati gospodarski ali samozaposleni poklicni dejavnosti tega posameznika.

 • Svoje pogodbeno soglasje lahko pisno prekličete v okviru dveh tednov brez navedbe razloga (npr. s pismom, po faksu ali e-pošti).

  Rok začne teči po prejemu te informacije v pisni obliki, vendar ne pred sklenitvijo soglasja, kot tudi ne pred izpolnitvijo naših obveznosti glede predložitve informacij v skladu s členom 312c nemškega civilnega zakonika v povezavi z odstavkom 1 in 2, in uredbo civilnega zakonika o dolžnostih obveščanja.

  Za to lahko uporabite priloženi obrazec za odstop, kar pa ni obvezno. Obrazec za odstop lahko elektronsko izpolnete na naši spletni strani oglasi.autodoc.si in nam ga vrnete (npr. po e-pošti na info@autodoc.de).

  V kolikor se boste odločili za to možnost, vam bomo nemudoma (npr. preko e-pošte) poslali potrdilo o prejemu odstopa.

  Pošiljanje odstopa pred iztekom roka zadostuje za izponitev odstopnega roka. Odstopno izjavo je potrebno poslati na:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berlin, Deutschland,


  Telefonska številka: +493022026998,


  Številka telefaksa: 030 208 478 250,


  E-poštni naslov: info@autodoc.de


 • Posledice odstopa

  V primeru veljavnega odstopa morata obe strani ena drugi povrniti prejete storitve in morebitni dobiček (npr. obresti).

  Če nam ne morete vrniti celote ali dela prejetih ugodnosti ali samo v poškodovanem stanju, morate ponuditi odškodnino v enaki vrednosti. To lahko pomeni, da morajo biti vaše pogodbene obveznosti plačila za obdobje do odpovedi še vedno izpolnjene.

  Obveznosti za vračilo plačil je treba izpolniti v 30 dneh. Rok se za vas začne s pošiljanjem odstopa, za nas pa z njegovim prejetjem.

  Za morebitna vračila bomo uporabili isti način plačila, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če smo se z vami dogovorili drugače; Pod nobenim pogojem vam zaradi teh vračil ne bodo zaračunane pristojbine.

 • Posebna navodila

  Vaša pravica do odstopa bo predčasno potekla, če obe strani v celoti izpolneta pogodbo z vašim soglasjem, preden ste uporabili pravico do odstopa.

 • Vzorčni obrazec za odstop

  Če želite odstopiti od pogodbe, vas prosimo, da izpolnete ta obrazec in ga pošljete nazaj.

  –Konec navodil za odstop –

  Izvirna različica pogodbe v nemškem jeziku bo prevladala v primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti.